Fakta on fiktiota ihmeellisempää

Katsoin juuri television MTV3 Fakta -kanavalta dokumentin Kulkutaudit – piilevä vaara (mtv3 Fakta maanantaisin klo 16.05, http://www.mtv3.fi/fakta/). Mielenkiintoinen dokumenttisarja, jossa esitellään erilaisia kulkutauteja ja otetaan kantaa niiden vaarallisuuteen nykyaikana.

Tämänkertaisen jakson aiheena oli isorokko. Sen verran puhuttelevaa asiaa että on tultava turisemaan siitä tännekin. 😉

Dokumentissa kerrottiin että joitakin vuosia aikaisemmin eri maita oli kehotettu luopumaan isorokkovarastoistaan. Maat allekirjoittivat sopimuksen, jossa sitoutuivat luovuttamaan isorokkokantansa pois. Nyt viimeiset varastoidut isorokkovirukset halutaan tuhota, jotta tästä ihmiselle vaarallisesta viruksesta päästäisiin lopullisesti eroon.

Dokumentti kertoi että tutkijoiden mielipiteet jakautuvat kuitenkin kahtia isorokkoviruksen tuhoamisen suhteen, sillä vaikka viruksesta olisi päästävä eroon, sen täydellinen tuhoaminen estäisi viruksen mahdollisen käytön myöhemmin tutkimuksessa muiden hengenvaarallisien tautien, kuten HIV ja Ebola, torjumiseksi. Isorokon genomikartoitus on tehty, mutta se ei eräiden tutkijoiden mukaan välttämättä riitä tulevaisuuden tutkimuksissa.

Toinen huolestuttava asia on se, että vaikka maailman valtiot ovat sopimuksin vahvistaneet luopuvansa omista isorokkovarastoistaan, saattaa joillakin valtioilla silti olla pieniä, salaisia isorokkovarastoja, joita ne voivat myöhemmin käyttää esimerkiksi terrori-iskuissa. Isorokkovirus olisi melkoisen vaarallinen tauti päästessään leviämään ihmisten keskuudessa. Väestölle tarvittavien rokotteiden kehittämiseen menisi dokumentin mukaan noin kolme vuotta, mikä on aivan liian pitkä aika ottaen huomioon taudin leviämisnopeuden.

Toinen Fakta-kanavalta tuleva kiinnostava dokumenttisarja, Merirosvojen paluu, kertoo nykypäivän merirosvoista (mtv3 Fakta tiistaisin klo 20.25). Avomeri on nykyäänkin paikoin valvomatonta aluetta. Rahti- ja risteilyaluksia on joutunut nykyaikaisten merirosvojen kaappausten kohteeksi. Riski ei koske vain alusten kaappausta ja ryöstelyä, vaan johtaa pitkälle kansainväliseen terrorismiin asti. Kaapattuja aluksia saatettaisiin tulevaisuudessa käyttää terroristien toimesta osana terrori-iskua. Mm. kaasurahtialukset on tietyillä merialueilla tämän johdosta jo kielletty, sillä niihin kohdistuvaa riskiä pidetään liian suurena.

Nykypäivän uhkat eivät tule pelkästään ihmisten suunnasta. Myös luonnon toiminta tuo erilaisia haasteita ja uhkia eteen, ja osa näistäkin on välillisesti tai osittain ihmisen toiminnan seurausta.

Otsonikerroksen ohentuminen oli paljon uutisoitu aihe jossain vaiheessa. Voimistuneesta kasvihuoneilmiöstä on puhuttu uutisissa pidemmän aikaa. Pelättyjä tauteja on ilmestynyt viime aikoina AIDS:sta ja Ebolasta SARS:iin, suu- ja sorkkatautiin ja lintuinfluenssaan. Säännöllisesti eri medioissa on mainittu Kaliforniassa lähitulevaisuudessa tapahtuvaksi ennakoitu suurmaanjäristys, ”The Big One”, joka uhkaa San Andreasin eteläisen siirroksen lähellä sijaitsevia Los Angelesia, San Diegoa ja Meksikon Tijuanaa. Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin väheneminen on uutisten mukaan yksi tämän hetken keskeisimmistä ympäristöongelmista. Siitä on uutisoitu jo pitkään, eikä suunta ole muuttunut paremmaksi.

Vasta aivan viime aikoina mediassa on herätty keskustelemaan ilmastonmuutoksesta, jolla tulee olemaan kouriintuntuvia vaikutuksia koko maapallon väestöön. Tieteellisissä julkaisuissa ilmastonmuutoksesta on kirjoitettu jo pidempään. Napajäätiköiden raportoidaan sulavan yhä kiihtyvää vauhtia. Merenpinnan ennustetaan kohoavan lähitulevaisuudessa, ja tällä tulee olemaan erittäin suuria vaikutuksia eri valtioiden väestöön ja luontoon, etenkin rannikkoseuduilla.

Viime viikolla otsikoitiin paljon Yhdysvaltain Yellowstonen kansallispuiston tulivuoren purkautumisriskistä. Tästäkin on uutisoitu jo pidemmän aikaa, mutta jatkuvasti aktiivisena pysytelleen tulivuoren seisminen toiminta on tähän asti ollut suhteellisen turvallisella tasolla. Viime vuoden lopusta alkaen on uutisoitu lisääntyneestä ja aikaisempaa aktiivisemmasta maamassan seismisestä liikehdinnästä, jonka pelätään enteilevän suurempaa maanjäristystä tai jopa tulivuoren purkautumista aivan lähitulevaisuudessa. Uutisten mukaan tulivuoren täysimittainen purkautuminen saattaisi johtaa uuteen jääkauteen kun purkauksen seurauksena ilmakehän yläosiin keräytyvät mikrohiukkaset estäisivät osittain auringonvalon pääsemisen maahan. Tämän seurauksena maapallon ilmasto viilenisi tuntuvasti.

Uhkista tunnutaan usein olleen tietoisia jo melko hyvissä ajoin, mutta niihin ei yleensä ole näytetty reagoidun kuin vasta ”viime minuuteilla”. Tai jos ”vahinko” on jo tapahtunut, tiedon kulku ja reagointi on monesti ollut liian hidasta tai tehotonta. Näin kävi esimerkiksi Millenniumin lähestyessä Y2K (Year 2000) -ongelman kanssa, joka koski Y2K -yhteensopimattomia tietokoneita – siis käytännössä katsoen kaikkia tietokoneita – ja ohjelmistoja, jotka eivät olleet valmiita vuosituhannen vaihtumiseen 1900-luvusta 2000-lukuun. Ongelma johtui siitä että koneiden kellot eivät osanneet siirtyä 2:lla alkavalle vuosituhannelle. Ongelmaa lähdettiin kunnolla tutkimaan ja korjaamaan vasta vanhan vuosituhannen viimeisillä metreillä. Vuosituhannen vaihteesta selvittiin tietokoneiden osalta onneksi kunnialla.

Toinen esimerkki on vuonna 2004 Intian valtamerellä Sumatran länsirannikolla tapahtunut vedenalainen maanjäristys, joka synnytti laajamittaiset tuhot aiheuttaneen tsunamin eli hyökyaallon, jonka järisyttävänä seurauksena Intian valtameren alueella menehtyi yli 200 000 ihmistä. Joidenkin lähteiden mukaan maanjäristystä alueella oli pidetty jo jonkin aikaa todennäköisenä tapahtuvaksi lähivuosina. Lisäksi seismistä värähtelyä alueella mitanneet tutkijat olivat havainneet maanjäristyksen laitteillaan, mutta tietoa ei ollut saatu toimitettua perille tarvittaville tahoille tarvittavan aikaisessa vaiheessa. Systeemi ei toiminut. Seurauksena oli suurkatastrofi.

Kolmas esimerkki löytyy kirjasta, jota parhaillaan luen: CIA Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun historia (Tim Weiner, Otava 2008, https://www.akateeminenkirjakauppa.fi/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10052&productId=8796027&langId=-11). Mielenkiintoinen kirja, jota suosittelen kaikille tietämystään laajentamaan kiinnostuneille. Vaikka kirja käsittelee CIA:ta, sivuaa se järjestön toiminnan luonteesta johtuen myös Yhdysvaltain lähihistoriaa, maailman politiikkaa ja yhteiskunnan eri valtarakenteita.

Kirjassa kirjoitetaan mm. syyskuun 11. päivän iskuista vuonna 2001. Tuosta terrori-iskujen sarjasta parhaiten muistetaan varmaan WTC-torneihin kohdistuneet iskut. Kirjan mukaan uhkaavasta vaarasta näkyi jo hyvissä ajoin etukäteen ennusmerkkejä, joiden perusteella parempiin varotoimiin olisi voitu ryhtyä ennaltaehkäisevästi. Lisäksi kirja arvostelee tuona päivänä päättäjien ja virallisten tahojen käyttämiä toimintatapoja sekä tiedottamista – tai sen puutetta – eri organisaatioiden välillä.

Kaikenlaisesta uutisoinnista huolimatta ei maailmantila mielestäni ole merkittävästi sen pahempi kuin ennenkään. Onhan erilaisia uhkia tullut eteen aikaisemminkin. Mielestäni ei siis ole syytä paniikkiin, sen sijaan olisi ryhdyttävä toimimaan.

Toivottavasti ekologisempi, ympäristölähtöisempi ja luonnon paremmin huomioon ottava ajattelutapa alkaa yleistyä laajemmalti, etenkin yritysten ja valtioiden päättäjien keskuudessa. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa itse asioihin, joten päivittäiset pienet ympäristöteot – kuten ympäristösähkön valitseminen tai autoilun vähentäminen – eivät mene hukkaan, sillä pienistä ihmisistä muodostuu suuri massa. Ja massoissa on voimaa. Mutta suuressa mittakaavassa todellista vaikutusta maapallon tilaan ja luonnon suojeluun on mielestäni suunnan näyttäjillä, yrityksillä ja valtion päämiehillä, joilta mielestäni odotetaan nyt paljon aiempaa aktiivisempaa toimintaa ja uudistuksia tarpeeksi vahvojen tulosten saavuttamiseksi. Jotain on pian joka tapauksessa tehtävä, joko ennalta ehkäisevästi, muutosta jarruttaen, vaikutuksia pienentäen, tai tapahtunutta korjaten ja uusiin olosuhteisiin sopeutuen.

Lapseni kutsuu minua, joten on aika lopettaa kirjoittaminen tältä erää. Onneksi minulla on mahdollisuus vaikuttaa oman lapseni maailmankuvan, arvojen, tietämyksen ja tiedostamisen kehittymiseen. Äitinä minulla on tässä mielestäni tärkeä rooli. Lapseni on yksi tulevaisuuden aikuisista, yksi tulevan maailman rakentajista ja tekijöistä, yksi seuraavan sukupolven yhteiskunnan asukkaista. Oli hänen roolinsa sitten millainen tai kuinka pieni tai suuri tahansa, se on tärkeä, samalla tavalla kuin jokaisen meidän oma roolimme on tärkeä tässä yhteiskunnassa ja maailmassa. 🙂

Meillä ihmisillä on kyky vaikuttaa toiminnallamme maapallon ja luonnon tilaan – joko tuhoavasti tai suojelevasti – mutta on luonnollakin keinonsa. Jos luonto ei pysty hallitsemaan sitä tuhoavaa tai epätasapainoa aiheuttavaa voimaa, sillä on yleensä taipumus pyrkiä pääsemään eroon tästä vaikuttajasta. Mene ja tiedä sitten mitä tämä tarkoittaa ihmisen kohdalla, ja mitä vaikutuksia asialla meihin tulevaisuudessa on. Luonnolla ei tietenkään ole pyrkimyksiä samalla tavoin kuin meillä ihmisillä, mutta fysiikan lakien mukaan kaikki luonnossa tähtää tasapainoon. Ja sitä mukaa kuin me yritämme järjestää ja rakentaa maailmaamme, luonnolla on pyrkimys vastakkaiseen toimintaan, entropian lisäämiseen.

Miltäpä kuulostaa se, että ihminen ei tule toimeen ilman maapalloa – joten meidän on syytä suojella sitä – mutta maapallo kyllä tulee toimeen ilman meitä ihmisiä?

Tässä joitakin linkkejä asiasta kiinnostuneille:

Isorokosta

http://fi.wikipedia.org/wiki/Isorokko

http://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/ohjeet_ja_suositukset/isorokko_(smallpox)/

http://www.rokotusinfo.fi/taudit/isorokko_html

http://www.tiede.fi/uutiset/uutinen.php?id=3117

Nykypäivän merirosvoista

http://fi.wikipedia.org/wiki/Merirosvous

Otsonikerroksesta

http://www.fmi.fi/tutkimus_otsoni/otsoni.html

http://www.fmi.fi/tutkimus_otsoni/otsoni_16.html

Kasvihuoneilmiöstä

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kasvihuoneilmi%C3%B6

http://www.fmi.fi/ilmastonmuutos/miksi_2.html

Tartuntataudeista

http://www.ktl.fi/portal/suomi/ktl_tutkii/tutkimus/tartuntataudit/

http://turvaopas.pelastustoimi.fi/tartuntataudit.html

http://fi.wikipedia.org/wiki/Suu-_ja_sorkkatauti

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/suu-_ja_sorkkatauti/

http://lintuinfluenssa.com/

http://fi.wikipedia.org/wiki/Lintuinfluenssa

Biodiversiteetistä

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=129955

Ilmastonmuutoksesta

http://www.ilmasto.org/ilmastonmuutos/lyhyesti.html

http://www.fortum.fi/sahkotarjous/asia_etusivu.asp?path=14020;31988;32273;44327&source=adwords

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmastonmuutos

Yellowstonen tulivuorenpurkauksesta

http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Jytisevässä+Yellowstonessa+pelätään+tulivuorenpurkausta/1135242535469

Y2K

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Y2K

http://www.y2ktimebomb.com/

Sumatran tsunamista

http://fi.wikipedia.org/wiki/Vuoden_2004_Intian_valtameren_maanj%C3%A4ristys

Tiedeuutisia

http://yle.fi/uutiset/luonto_ja_ymparisto/

http://yle.fi/uutiset/terveys_ja_hyvinvointi/

http://www.tiede.fi/

http://www.geologia.fi/

Tänään vakavamielinen, ja näköjään aika pitkästikin paasannut,

Vesta

Syyskuun 11. päivän terroristi-iskusta

http://fi.wikipedia.org/wiki/Syyskuun_11._p%C3%A4iv%C3%A4n_iskut

Spelttileipä

Tämä ohje tekee erinomaista ja terveellistä leipää!
Ohjeen leipä on nopeavalmisteinen.

Leivän tekeminen sujuu kädenkäänteessä, sillä leipä paistetaan vuoassa eikä se vaadi paljon vaivaamista tai kohottamista. Jos sinulla on kiire, leivontaprosessia voi nopeuttaa jättämällä juuren levähdysvaiheen ja taikinan kohotusvaiheen väliin, ja kohottaa leipiä vain hetken vuoissaan ennen paistamista (ks. leivonta nopealla kaavalla).

2 leipää

Taikinan juuri:
16 g kuivahiivaa (1,5 pussia)
7,5 dl vettä
2 tl suolaa
3 tl sokeria
3 dl spelttileseitä (Mooseksen vilja/)
2 dl täysjyväspelttijauhoja
1,5 dl ruisjauhoja (tai täysjyväspelttijauhoja)
1 dl grahamjauhoja (tai täysjyväspelttijauhoja)
Taikina:
2,5 dl täysjyväspelttijauhoja (tai puolikarkeita ydinspelttijauhoja)
5 dl puolikarkeita ydinspelttijauhoja
3 dl hiivaleipäspelttijauhoja tai hiivaleipävehnäjauhoja (tai puolikarkeita ydinspelttijauhoja)
3 rkl oliiviöljyä (myös rypsiöljy käy)
voita, margariinia tai öljyä vuokien voiteluun

Sekoita reilusti kädenlämpöiseen veteen kuivahiiva, suola, sokeri ja taikinajuuren leseet ja jauhot. Jätä juuri kostealla keittiöpyyhkeellä peitettynä lämpimään paikkaan – esim. tiskialtaaseen, jonka pohjalla on hieman kuumaa vettä – n. 5 min. tekeytymään, kunnes juuri kuplii. Sekoita loput jauhot taikinaan ja lisää viimeiseksi joukkoon öljy. Voit halutessasi vaivata taikinaa hetken. Taikina ei kuitenkaan vaadi paljoa vaivaamista, koska se paistetaan vuoissa. Voit halutessasi antaa taikinan levähtää hetken lämpimässä paikassa. Jaa taikina kahteen voideltuun, noin 1,5 litran vuokaan. Kohota leipiä lämpimässä paikassa kostean keittiöpyyhkeen alla hetken, kooltaan noin kaksinkertaiseksi. Laita uuniritilä uunin pohjalle ja paista leipiä sen päällä 200 asteessa 15 minuuttia. Siirrä ritilä uunin alimmalle tasolle ja paista leipiä siinä toiset 15 minuuttia. Jäähdytä leipiä noin 5 minuuttia ennen vuoista kumoamista. Kääri leivät keittiöpyyhkeeseen niin ne eivät kovetu pinnalta.

Leivonta nopealla kaavalla:
Sekoita reilusti kädenlämpöiseen veteen kuivahiiva, suola, sokeri ja kaikki taikinan leseet ja jauhot, ja lisää viimeiseksi joukkoon öljy. Jaa taikina kahteen n. 1,5 l vuokaan, ja kohota n. 5 min. Paista leivät uunin alimmalla tasolla 200 c:ssa n. 30 min. Jäähdytä leipiä n. 5 min. ennen vuoista kumoamista.

* Käytän vuokina pitkänmallisia, metallisia leipävuokia, myös muunlaiset vuoat käyvät. 

* Leivästä tulee parhainta kun sen leipoo ”pitkän kaavan” mukaan. Myös nopealla kaavalla leipominen tuottaa hyvää leipää. Riippuu siis tilanteesta kumpaa tapaa kannattaa käyttää, ja haluaako hyvää vai aivan mielettömän hyvää leipää. 😉 Itse leivon yleensä pitkällä kaavalla. Mutta jos on oikein kiire, kelpaa nopeakin tapa, sillä minusta hyvä, itsetehty leipä on parempi kuin ei leipää ollenkaan. 🙂

* Jos paistat leivät kiertoilmauunissa, laske paistolämpötilaa noin 10 asteen verran alemmas.

* Sääntönä on että taikinan juureen tulee yhtä paljon jauhoja kuin siinä on nestettä.

* Koko taikinaan tulee jauhoja yhteensä 2,4 x juuren nesteen määrä (esim. 2,4 x 7,5 dl = 18 dl)

* Laitan leseet, rouheet ja kaikkein karkeimmat jauhot aina taikinan juureen, jotta ne ehtivät imeä itseensä mahdollisimman paljon nestettä ja pehmetä, jolloin leivästä tulee pehmeää ja kuohkeaa ja leseiden terveelliset ravintoaineet pääsevät hyvin vaikuttamaan leivässä.

* Koko leivän voi tehdä speltistä, esim. hiivaleipäspelttijauhoista ja spelttileseistä tai puolikarkeista ydinspelttijauhoista. Suosittelen leseitä käytettävän max. puolikkaan verran juuren nestemäärästä (esim. tässä ohjeessa se tekisi 3,25 dl). Jos leseitä käyttää tätä enemmän, leivästä tulee rakenteeltaan rakeisempaa eikä se kohoa niin hyvin, jolloin leipä on kovempaa.

* Käytän Mooseksen viljan spelttiä koska se on mielestäni parasta, ks. Ruohonjuuri,  Mooseksen vilja tai Speltti.com. Mooseksen viljan speltti on luomutuote.